24 Episodes

The Matrimonial Momentum

Episode 1 - Season 9

21/09/2015

The Separation Oscillation

Episode 2 - Season 9

28/09/2015

The Bachelor Party Corrosion

Episode 3 - Season 9

05/10/2015

The 2003 Approximation

Episode 4 - Season 9

12/10/2015

The Perspiration Implementation

Episode 5 - Season 9

19/10/2015

The Helium Insufficiency

Episode 6 - Season 9

26/10/2015

The Spock Resonance

Episode 7 - Season 9

05/11/2015

The Mystery Date Observation

Episode 8 - Season 9

12/11/2015

The Platonic Permutation

Episode 9 - Season 9

19/11/2015

The Earworm Reverberation

Episode 10 - Season 9

10/12/2015

The Opening Night Excitation

Episode 11 - Season 9

17/12/2015

The Sales Call Sublimation

Episode 12 - Season 9

07/01/2016

The Empathy Optimization

Episode 13 - Season 9

14/01/2016

The Meemaw Materialization

Episode 14 - Season 9

04/02/2016

The Valentino Submergence

Episode 15 - Season 9

11/02/2016

The Positive Negative Reaction

Episode 16 - Season 9

18/02/2016

The Celebration Experimentation

Episode 17 - Season 9

25/02/2016

The Application Deterioration

Episode 18 - Season 9

10/03/2016

The Solder Excursion Diversion

Episode 19 - Season 9

31/03/2016

The Big Bear Precipitation

Episode 20 - Season 9

07/04/2016

The Viewing Party Combustion

Episode 21 - Season 9

21/04/2016

The Fermentation Bifurcation

Episode 22 - Season 9

28/04/2016

The Line Substitution Solution

Episode 23 - Season 9

05/05/2016

The Convergence Convergence

Episode 24 - Season 9

12/05/2016