13 Episodes

Straw

Episode 1 - Season 6

10/09/2013

One One Six

Episode 2 - Season 6

17/09/2013

Poenitentia

Episode 3 - Season 6

24/09/2013

Wolfsangel

Episode 4 - Season 6

01/10/2013

The Mad King

Episode 5 - Season 6

08/10/2013

Salvage

Episode 6 - Season 6

15/10/2013

Sweet and Vaded

Episode 7 - Season 6

22/10/2013

Los Fantasmas

Episode 8 - Season 6

29/10/2013

John 8:32

Episode 9 - Season 6

05/11/2013

Huang Wu

Episode 10 - Season 6

12/11/2013

Aon Rud Persanta

Episode 11 - Season 6

19/11/2013

You Are My Sunshine

Episode 12 - Season 6

26/11/2013

A Mother’s Work

Episode 13 - Season 6

03/12/2013