13 Episodes

Sovereign

Episode 1 - Season 5

11/09/2012

Authority Vested

Episode 2 - Season 5

18/09/2012

Laying Pipe

Episode 3 - Season 5

25/09/2012

Stolen Huffy

Episode 4 - Season 5

02/10/2012

Orca Shrugged

Episode 5 - Season 5

09/10/2012

Small World

Episode 6 - Season 5

16/10/2012

Toad's Wild Ride

Episode 7 - Season 5

23/10/2012

Ablation

Episode 8 - Season 5

30/10/2012

Andare Pescare

Episode 9 - Season 5

06/11/2012

Crucifixed

Episode 10 - Season 5

13/11/2012

To Thine Own Self

Episode 11 - Season 5

20/11/2012

Darthy

Episode 12 - Season 5

27/11/2012

J'ai Obtenu Cette

Episode 13 - Season 5

04/12/2012