9 Episodes

Unaired Pilot

Episode 1 - Season 0

25/07/2010

Unlocking Sherlock

Episode 2 - Season 0

25/07/2010

Sherlock Uncovered

Episode 3 - Season 0

07/02/2012

Many Happy Returns

Episode 4 - Season 0

24/12/2013

Unlocking Sherlock

Episode 5 - Season 0

25/12/2013

Sherlock Uncovered: The Return

Episode 6 - Season 0

19/01/2014

Sherlock Uncovered: The Woman

Episode 7 - Season 0

26/01/2014

Sherlock Uncovered: The Villains

Episode 8 - Season 0

02/02/2014

The Abominable Bride

Episode 9 - Season 0

01/01/2016