20 Episodes

To Market, to Market

Episode 1 - Season 6

22/06/2003

Great Sexpectations

Episode 2 - Season 6

29/06/2003

The Perfect Present

Episode 3 - Season 6

06/07/2003

Pick-A-Little, Talk-A-Little

Episode 4 - Season 6

13/07/2003

Lights, Camera, Relationship!

Episode 5 - Season 6

20/07/2003

Hop, Skip, and a Week

Episode 6 - Season 6

23/07/2003

The Post-It Always Sticks Twice

Episode 7 - Season 6

03/08/2003

The Catch

Episode 8 - Season 6

10/08/2003

A Woman's Right to Shoes

Episode 9 - Season 6

17/08/2003

Boy, Interrupted

Episode 10 - Season 6

24/08/2003

The Domino Effect

Episode 11 - Season 6

07/09/2003

One

Episode 12 - Season 6

14/09/2003

Let There Be Light

Episode 13 - Season 6

04/01/2004

The Ick Factor

Episode 14 - Season 6

11/01/2004

Catch-38

Episode 15 - Season 6

18/01/2004

Out Of The Frying Pan

Episode 16 - Season 6

25/01/2004

The Cold War

Episode 17 - Season 6

01/02/2004

Splat!

Episode 18 - Season 6

08/02/2004

An American Girl In Paris (Part Une)

Episode 19 - Season 6

15/02/2004

An American Girl In Paris (Part Deux)

Episode 20 - Season 6

22/02/2004