22 Episodes

White Hat's Off

Episode 1 - Season 2

27/09/2012

The Other Woman

Episode 2 - Season 2

04/10/2012

Hunting Season

Episode 3 - Season 2

18/10/2012

Beltway Unbuckled

Episode 4 - Season 2

25/10/2012

All Roads Lead to Fitz

Episode 5 - Season 2

08/11/2012

Spies Like Us

Episode 6 - Season 2

15/11/2012

Defiance

Episode 7 - Season 2

29/11/2012

Happy Birthday, Mr. President

Episode 8 - Season 2

06/12/2012

Blown Away

Episode 9 - Season 2

13/12/2012

One for the Dog

Episode 10 - Season 2

10/01/2013

Truth or Consequences

Episode 12 - Season 2

31/01/2013

Nobody Likes Babies

Episode 13 - Season 2

07/02/2013

Whiskey Tango Foxtrot

Episode 14 - Season 2

14/02/2013

Boom Goes the Dynamite

Episode 15 - Season 2

21/02/2013

Top of the Hour

Episode 16 - Season 2

21/03/2013

Snake in the Garden

Episode 17 - Season 2

28/03/2013

Molly, You in Danger, Girl

Episode 18 - Season 2

04/04/2013

Seven Fifty-Two

Episode 19 - Season 2

25/04/2013

A Woman Scorned

Episode 20 - Season 2

02/05/2013

Any Questions?

Episode 21 - Season 2

09/05/2013

White Hat's Back On

Episode 22 - Season 2

16/05/2013