24 Episodes

Extreme Prejudice

Episode 1 - Season 10

25/09/2012

Recovery

Episode 2 - Season 10

02/10/2012

Phoenix

Episode 3 - Season 10

09/10/2012

Lost at Sea

Episode 4 - Season 10

23/10/2012

The Namesake

Episode 5 - Season 10

30/10/2012

Shell Shock (1)

Episode 6 - Season 10

13/11/2012

Shell Shock (2)

Episode 7 - Season 10

20/11/2012

Gone

Episode 8 - Season 10

27/11/2012

Devil's Trifecta

Episode 9 - Season 10

11/12/2012

You Better Watch Out

Episode 10 - Season 10

18/12/2012

Shabbat Shalom

Episode 11 - Season 10

08/01/2013

Shiva

Episode 12 - Season 10

15/01/2013

Hit and Run

Episode 13 - Season 10

29/01/2013

Canary

Episode 14 - Season 10

05/02/2013

Hereafter

Episode 15 - Season 10

19/02/2013

Detour

Episode 16 - Season 10

26/02/2013

Prime Suspect

Episode 17 - Season 10

05/03/2013

Seek

Episode 18 - Season 10

19/03/2013

Squall

Episode 19 - Season 10

26/03/2013

Chasing Ghosts

Episode 20 - Season 10

09/04/2013

Berlin

Episode 21 - Season 10

23/04/2013

Revenge

Episode 22 - Season 10

30/04/2013

Double Blind

Episode 23 - Season 10

07/05/2013

Damned If You Do

Episode 24 - Season 10

14/05/2013