22 Episodes

Mercy

Episode 1 - Season 2

23/09/2011

Friendly Fire

Episode 2 - Season 2

30/09/2011

Critical Condition

Episode 3 - Season 2

07/10/2011

Innocence

Episode 4 - Season 2

14/10/2011

A Night on the Town

Episode 5 - Season 2

21/10/2011

Black and Blue

Episode 6 - Season 2

04/11/2011

Lonely Hearts Club

Episode 7 - Season 2

11/11/2011

Thanksgiving

Episode 8 - Season 2

18/11/2011

Moonlighting

Episode 9 - Season 2

02/12/2011

Whistle Blower

Episode 10 - Season 2

06/01/2012

The Uniform

Episode 11 - Season 2

13/01/2012

The Job

Episode 12 - Season 2

03/02/2012

Leap of Faith

Episode 13 - Season 2

10/02/2012

Parenthood

Episode 14 - Season 2

17/02/2012

The Life We Chose

Episode 15 - Season 2

24/02/2012

Women With Guns

Episode 16 - Season 2

02/03/2012

Reagan V. Reagan

Episode 17 - Season 2

09/03/2012

No Questions Asked

Episode 18 - Season 2

30/03/2012

Some Kind of Hero

Episode 19 - Season 2

06/04/2012

Working Girls

Episode 20 - Season 2

27/04/2012

Collateral Damage

Episode 21 - Season 2

04/05/2012

Mother's Day

Episode 22 - Season 2

11/05/2012