8 Episodes

Arrow: Year One

Episode 1 - Season 0

02/10/2013

Blood Rush: Part One

Episode 2 - Season 0

07/11/2013

Blood Rush: Part Two

Episode 3 - Season 0

14/11/2013

Blood Rush: Part Three

Episode 4 - Season 0

21/11/2013

Blood Rush: Part Four

Episode 5 - Season 0

28/11/2013

Blood Rush: Part Five

Episode 6 - Season 0

05/12/2016

Blood Rush: Part Six

Episode 7 - Season 0

12/12/2013

Season 5 Comic-Con - First Look

Episode 8 - Season 0

24/07/2016