12 Episodes

Hard Reset

Episode 1 - Season 1

06/02/2017

Personal Matters

Episode 2 - Season 1

13/02/2017

Hate of Comrades

Episode 3 - Season 1

20/02/2017

Signal Loss

Episode 4 - Season 1

27/02/2017

Above & Beyond

Episode 5 - Season 1

06/03/2017

Daddy's Home

Episode 6 - Season 1

13/03/2017

Risky Business

Episode 7 - Season 1

20/03/2017

Fueling Fires

Episode 8 - Season 1

27/03/2017

Last Train to Europa

Episode 9 - Season 1

03/04/2017

Strange Bedfellows

Episode 10 - Season 1

10/04/2017

Pandora's Box

Episode 11 - Season 1

17/04/2017

Ricochet

Episode 12 - Season 1

24/04/2017